Kalender | 1 - 8 april, 2020

Ansökan till SFFs krisfond är öppen

Ansökan till Krisfonden är stängd. Mer information kommer.

Coronaviruset har skapat ett allvarligt läge som slår hårt mot verksamma inom det fotografiska fältet. Svenska Fotografers Förbund har redan föreslagit att regeringen ska vidta åtgärder för att stödja branschen. Med en krisfond försöker vi göra ytterligare genom att stötta upp med medel direkt i enskilda företag som drabbats hårt. Trygghetssystemen är dåligt anpassade för våra yrkesgrupper och många saknar helt skyddsnät i form av socialförsäkringar och a-kassa. Krisfonden kommer även att samla in pengar från alla som vill ge bidrag till verksamma inom den fotografiska branschen. Läget är akut.

För dig som vill söka pengar:
Om du är verksam inom det fotografiska fältet med inställda uppdrag kan du ansöka om krisstöd. Man kan söka igen även om man sökte första omgången.

Krisfondens kommitté består av fyra styrelseledamöter från Svenska Fotografers Förbunds styrelse samt en ledamot från Fotoförfattarnas styrelse. Vi kommer löpande besluta om beviljade stöd. Vi kommer att försöka se till att handläggningstiden blir så kort som möjligt. Kommitténs beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Kontakt: krisfond@sfoto.se

För dig som vill skänka pengar:
Institutioner, organisationer, företag och privatpersoner: Så här kan ni skänka pengar: Swisha till Svenska Fotografers Förbund på nummer 123 484 32 56 och märk din betalning med “Krisfond + avsändare”.

Kalender