Kalender | 15 dec, 2019

Ansökningsperiod för vistelsestipendier i Kavalla, Grekland

Fotoförfattarsektionen inom SFF delar årligen ut ett antal vistelsestipendier till Kavalla, Grekland. Ansökan för vistelser 2020 är öppen 9 september–15 december. Du hittar du ansökan här.

Ansökningsperiod för vistelsestipendier i Kavalla, Grekland Foto: Märta Thisner

Märta Thisner var en av Kavalla-stipendiaterna 2017.

Svenska Fotografers Förbund delar genom Fotoförfattarna årligen ut sex stipendier till Kavalla i Grekland, varav fyra riktar sig till medlem som givit ut bok/böcker som finns på folk/skolbibliotek. Det femte stipendiet är öppet för alla SFF-medlemmar och det sjätte stipendiet är öppet för alla bokproducerande fotografer som givit ut bok/böcker som finns på folk/skolbibliotek oavsett medlemskap i förbundet eller ej.

Stipendiet består av två veckors vistelse i Athen-stiftelsens gästhem plus 4 000 kr för resa/uppehälle.

Jury är styrelsen för Fotoförfattarna inom SFF. Juryns beslut kan inte överklagas. 

Ansökan för vistelsestipendier är öppen 9 september – 15 december. 

Mer info och ansökan finner du här. Välkommen in med din ansökan!

Vistelseperioder för 2020 
Period 1: 23 april–7 maj
Period 2: 14–28 maj
Period 3: 18 juni–2 juli
Period 4: 20 augusti–3 september
Period 5: 22 oktober–5 november
Period 6: 5–19 november

Kalender