Kalender | 9 sept - 15 dec, 2019

Ansökningsperiod för vistelsestipendier i Kavalla, Grekland

Fotoförfattarsektionen inom SFF delar årligen ut ett antal vistelsestipendier till Kavalla, Grekland. Ansökan för vistelser 2020 är öppen 9 september–15 december. Då hittar du ansökan här.

Ansökningsperiod för vistelsestipendier i Kavalla, Grekland Foto: Märta Thisner

Märta Thisner var en av Kavalla-stipendiaterna 2017.

Stipendiet består av fyra veckors vistelse i Atheninstitutets gästhem samt 4000 kr för resa/uppehälle. Jury är Fotoförfattarsektionens styrelse. Beslutet kan inte överklagas.

Svenska Fotografers Förbund delar genom fotoförfattarsektionen ut sex stipendier för vistelse i Kavalla, Grekland. Fyra riktar sig till medlem som givit ut bok/böcker som finns på folk/skolbibliotek, det femte stipendiet är öppet för alla SFF-medlemmar och det sjätte stipendiet är öppet för alla bokproducerande fotografer oavsett medlemskap i förbundet eller ej.

Ansökan för vistelsestipendier är öppen 9 september–15 december. 

Vistelseperioder för 2020 
Period 1: 23 april–7 maj
Period 2: 14–28 maj
Period 3: 18 juni–2 juli
Period 4: 20 augusti–3 september
Period 5: 22 oktober–5 november
Period 6: 5–19 november

Kalender