Kalender | 20 aug, 2020 | Sveriges Författarfond

Arbetsstipendier: Ansökan öppnar

Ansökningstider och beslutsdatum hösten 2020

Stora ansökningsomgången:
Fem- tre- och ettåriga arbetsstipendier (författare, översättare, tecknare och fotografer)
Ettåriga arbetsstipendier ur särskilt anslag (kan sökas också av kulturjournalister)
Ansökningstid: 20 augusti – 21 september
Planerad beslutsdag: 8 december

Bidrag för resor/internationella utbyten:
För författarfondens samtliga yrkeskategorier/genrer
Ansökningsfrister: 1 september och 1 november
Beslut: 16 september resp. 16 november

Författarfondens hemsida hittar du här.

Kalender