Kalender | 6 april, 2019 | Hilton Slussen, Stockholm

Årsstämma och extrastämma: SFF

Årsstämma och extrastämma för Svenska Fotografers Förbund och Fotoförfattarna lördagen den 6 april. 

 

Cletus Nelson Nwadike, Johanna Norin, Ann-Sofi Rosenkvist och Marta Brodin på Svenska Fotografers Förbunds årsstämma 2017 Foto: Stina Stjernkvist

Lördag den 6 april kl. 13.00 (extrastämma) och 14.00 (ordinarie årsstämma) på Hilton Slussen, Stockholm. Hitta hit

Fotoförfattarnas årsmöte kommer att äga rum klockan 10.00. 

Samtliga handlingar du behöver inför stämman hittar du här. OBS du måste vara inloggad för att länken ska fungera. Vi tänker på miljön och kommer inte ha alla handlingar utskrivna på plats. Vi önskar därför att du skriver ut själv om du önskar att ha handlingarna fysiskt under årsmötet. 

Ersättning för resor utgår med 15 kronor/ mil inom Sverige, oavsett färdsätt, för alla medlemmar bosatta utanför Stor-Stockholm. Blankett utdelas på stämman.

 

Kalender