Kalender | 6 april, 2019 | Hilton Slussen, Stockholm

Årsstämma och extrastämma: SFF

Årsstämma och extrastämma för Svenska Fotografers Förbund. 

Lördag den 6 april kl. 13.00 (extrastämma) och 14.00 (ordinarie årsstämma) på Hilton Slussen, Stockholm.

Programmet presenteras under mars och samtliga handlingar blir tillgängliga på sfoto.se senast den 27 mars. Fotoförfattarnas årsmöte kommer att äga rum tidigare samma dag. Ärenden, motioner och förslag till valberedningen ska vara styrelsen respektive valberedningen tillhanda senast den 5 mars.
Skicka till sff@sfoto.se eller SFF:s kansli: Svenska Fotografers Förbund Hornsgatan 103, 117 28 Stockholm.

Fredag 5 april är du välkommen på inspirationsdag med föreläsningar, samtal, workshops, fotoboksmarknad och utdelning av Svenska Fotobokspriset 2019. 12.00–22.00 på Hilton Slussen.

Efter årsstämman anordnas en middag med stipendieutdelning och mingel.
Anmäl dig nedan för middagen. Den kostar 335 kr inkl moms och menyn hittar du här nedan.
Anmälan är bindande och kostnaden faktureras. Sista anmälningsdag för att medverka på middagen är 25 mars kl.09.00.
Se menyn: Meny 6 april 

  • Middagskostnaden (335 kr inkl moms) faktureras. Anmälan är bindande.

Kalender