Kalender | 26 april, 2022 | Digitalt och på HDK-Valand, Storgatan 43, Göteborg

Årsstämma Fotoförfattarna

Årsstämma Fotoförfattarna Niki de Saint Phalle (The Stravinsky Fountain, Paris). Foto: Annika Thörn Legzdins

Niki de Saint Phalle (The Stravinsky Fountain, Paris). Foto: Annika Thörn Legzdins

Fotoförfattarnas årsstämma hålls den 26 april 2022 kl.13.00-14.30. Stämman hålls på HDK-Valand (på Bio Valand på Storgatan 43) i Göteborg men man kan som medlem även delta digitalt.

Medlemmar som bor utanför Göteborg (utanför en radie om 5 mil från Göteborgs stadskärna) får resebidrag för att komma på stämman. Resebidraget är 15 kronor/mil oavsett färdsätt och betalas ut efter stämman. Blankett för detta kommer att tillhandahållas på plats efter stämman.

Efter stämman kommer det att finnas möjlighet för de som deltar på plats att besöka biblioteket på Hasselbladstiftelsen och Hasselbladcenter där det pågår en utställning med Duane Michals.

Valberedningen består av Alexandra Ellis (sammankallande), Anders Alm och Magnus Westerborn. Deadline för förslag till valberedningen är 26 mars. Kontakta Alexandra på: info@ellisfotograf.se