Kalender | 1 mars, 2019

Deadline ansökan Författarfonden

Sveriges författarfond utlyser till ansökan under tiden 1 februari – 1 mars 2019 arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning ur författarfonden. Berättigade att söka är upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer. Bidrag som kan sökas också av kulturjournalister fördelas inte denna omgång, utan först till hösten 2019.

Via e-tjänsterna på fondens webbplats, http://www.svff.se, går det att söka direkt, inloggning hittar du på inloggad sida för medlemmar, under Medlemsförmåner.
Självklart går det även bra att skriva ut blanketten och skicka med post eller be författarfonden skicka en blankett.
Ansökningsperioden pågår t.o.m. den 1 mars.

 

Kalender