Kalender | 1 mars, 2019

Deadline ansökan SFFs stipendier

Stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar som vill verka för fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande medlemmar.

Tre stipendier utdelas á 10 000 kr. Jury är förbundets styrelse och utdelningen av stipendierna sker i samband med SFFs årsstämma. 
Sista ansökningsdag är 1 mars 2019, du måste vara medlem för att söka.

Läs mer om stipendierna och ansökan här!

Kalender