Kalender | 2 - 12 nov, 2020 | Digitalt på Zoom

Distansföreläsningar med Vendela Grundell Gachoud i konst- och fotohistoria

Fotoskolan STHLM ger med generöst stöd av Folkuniversitetsföreningen föreläsningar i konsthistoria och fotohistoria med Vendela Grundell Gachoud, fil. dr. i konsthistoria, lärare, forskare och konstnär. Föreläsningarna äger rum på Zoom.

Distansföreläsningar med Vendela Grundell Gachoud i konst- och fotohistoria

Vendela Grundell Gachoud, självporträtt

Föreläsningarna är kostnadsfria. Du kan delta på så många föreläsningar du önskar. Anmälan sker till mikael.cronwall@folkuniversitetet.se senast 30 oktober 2020. 

Måndag 2 november kl.10-12
Konsthistoria 1:
Konstens begrepp: Perioder och perspektiv

  • Om idéer och praktiker som präglar definitionen av konst, om stilar och genrer som karaktäriserar konst i olika perioder, och om perspektiv som styr hur konst tolkas.

Tisdag 3 november kl.14-16
Konsthistoria 2: Konstens platser: Institutionen, privatsfären och det offentliga rummet

  • Om visningsformer och rumsgestaltningar som präglar de platser där konst finns, med fokus på institutionella och offentliga miljöer i relation till den privata sfären.

Onsdag 4 november kl.10-12
Konsthistoria 3: Konstens fält: Lokalt, globalt och digitalt

  • Om hur konstfältet fungerar och hur dess aktörer arbetar för att nå publik i lokalsamhället, på en globaliserad marknad och via digitala plattformar.

Tisdag 10 november kl.10-12
Fotohistoria 1: 1800-talets fotografi: Vetenskap, konst och marknad

  • Om hur fotografi växer fram som teknik och begrepp inom modernitetens vetenskapliga och konstnärliga diskurser, och hur det etableras som en personlig massprodukt.

Onsdag 11 november kl.10-12
Fotohistoria 2: 1900-talets fotografi: Medium, samhällskritik och manipulation

  • Om fotografiets utveckling som självständigt medium, från den rena bilden till den postmodernistiska hybriden, med fokus på historiska och kulturella förutsättningar.

Torsdag 12 november kl.10-12
Fotohistoria 3:
2000-talets fotografi: Nätverk, gränssnitt och identitet

  • Om hur fotografi speglar och skapar social identitet i dagens nätverkssamhälle, då det anpassas till dominerande digitala system som det också bidrar till att problematisera.

Läs mer och se programmet i bifogad pdf här.
Läs mer på Fotoskolan STHLMs hemsida här.

Kalender