Förbundsnytt | 28 Sept 2017

Extra förbundsstämma torsdag 26 oktober

Välkommen till SFF:s extrastämma 2017. Torsdagen den 26 oktober kl 17.30 på SFF:s kansli i Stockholm.

Extra förbundsstämma torsdag 26 oktober

Extrastämman hålls av den orsaken att det kommit en ny lag som säger att vi som organisation måste anta allmänna principer angående förvaltningen av vissa pengar vi som förbund förvaltar åt upphovsmäns räkning.

Det handlar om de pengar förbundet inkasserar från Bonus Copyright Access (Bonus CA). Bonus CA har ett uppdrag direkt från SFF att förhandla avtal och licensiera rättigheter kollektivt för SFF:s räkning.

Dessa avtal ger skolor, företag, myndigheter och organisationer rätt att kopiera och dela fotografi- er och för detta betalar de pengar. Det är dessa pengar förbundet behöver anta allmänna principer om, dvs hur vi förvaltar dessa pengar. 

Dagordning för extra förbundsstämma 2017:
1. Öppnande av extrastämman
2. Val av mötesordförande och sekreterare för extrastämman.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för extrastämman. 
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fastställande av dagordning.
6. Fråga om extrastämman utlysts stadgeenligt. 
7. Beslut.
8. Avslut. 

Svenska Fotografers Förbund
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Plan 10

På vårt forum hittar du principerna för fördelning av rättighetsintäkter. Obs du måste vara inloggad för att länken ska fungera. Läs mer

Anmälan är inte obligatorisk men du gör oss en tjänst om du talar om ifall du kommer så vi vet hur många stolar vi ska ställa fram. Här anmäler du dig.