Kalender | 27 nov, 2020 | Digitalt via Zoom

Föreläsning med Camilla Topuntoli

Välkommen att delta på en digital föreläsning med Camilla Topuntoli: From stills to moving images. Ways of seeing and working approaches. 

Föreläsning med Camilla Topuntoli Camilla Topuntoli. Foto: Robert Wauu

Camilla Topuntoli. Foto: Robert Wauu

Fredag 27/11 kl. 9.00-11.00 på Zoom. Länk till föreläsningen.
Föreläsningen hålls på engelska / the lecture will be in english. (Scroll down for information in english).

Under föreläsningen kommer Camilla Topuntoli att dela med sig av sina egna erfarenheter och observationer från kollegor som övergår från fotografi till film, och de fallgropar som är vanligast att hamna i. Från grundläggande filmfotografi som kamerainställningar och typer av filmljus till kreativa val av bildutsnitt och komposition.

Förundran över möjligheten att uppleva film på samma sätt som målningar eller foton är anledningen till att Camilla Topuntolis intresse för film har ökat exponentiellt med tiden och drivit henne att utöva en filmkarriär. Ett av hennes senaste samarbeten har varit med fotografduon Cooper & Gorfer och deras senaste projekt “Between these folded walls, Utopia.” Det resulterade i en produktion av en kort dokumentär och en videoinstallation. Med detta projekt som referens kommer Camilla att öppna upp för en diskussion om hur man går från stillbild till rörlig bild, från den kreativa delen till de tekniska aspekterna av den.

Camilla Topuntoli, (född 1989 i Milano, Italien), arbetar som filmfotograf, baserad i Göteborg. Som en reflektion av hennes mångfacetterade utbildning, som inkluderar kandidatexamen i Visual Art och Cinema History från Brera Academy, Milano, kandidatexamen i Cinematography från DFFB, Berlin och en Master i Film-making Process vid HDK – Valand Högskola för konst och design, Göteborg, omfattar hennes arbete fiktion, dokumentär och videokonst. Camilla har arbetat med filmer som varit både nationellt och internationellt framgångsrika. Hon är en av Berlinale Talents 2020 alumni och valdes till deras eftertraktade kamerastudio program. Camillas debutlångfilm, “Are We Lost Forever” hade premiär och nominerades till Angelo-priset vid Göteborgs filmfestival 2020“Are We Lost Forever” presenterades på 73:e Marché du Film i Cannes på European 70th Film Market at Berlinale, samt för närvarande i tävling på den 62:e Nordic Filmtage. Camilla arbetar för närvarande med regissören Nicola Camoglio med en långfilm som heter “Domus”, som förra våren fick stöd från Svenska filminstitutet inom Moving Sweden-fonden.

https://www.camillatopuntoli.com 

Föreläsningen arrangeras av Svenska Fotografers Förbund och Centrum för fotografi med stöd av Västra Götalandsregionen, och är en del av förstudien för etablering av Centrum för fotografi i Västra Götalandsregionen.

English
During the lecture Camilla Topuntoli will share her own experience and observations on colleagues transitioning from photography to cinematography, and the pitfalls which are most common to fall into. From cinematography fundamentals as camera settings and types of film lights to creative choices of framing and composition.
The astonishment over the possibilities to experience movies in the same way Camilla looks at paintings or photos, is the reason why her interest in cinema has exponentially been growing over time and driven her to pursue a cinematography career. One of her most recent collaborations has been with the photographer duo, Cooper & Gorfer, and their latest project “Between these folded walls, Utopia”. It resulted in the production of a short documentary and a video installation. Using this project as a reference, Camilla´s aim is to open a discussion around how to go from a still image to shooting a film, from the most creative choices to the technical aspect of it.
 
Born in 1989 in Milano, Italy, Camilla Topuntoli is a Director of Photography based in Gothenburg, Sweden. As a reflection of her multifaceted education, that includes a bachelor in Visual Art and Cinema History from Brera Academy, Milano, a bachelor in Cinematography from the DFFB, Berlin and a Master in Film-making Process at Valand Academy, Gothenburg her work expands between fiction, documentary and video art. Camilla brought her gaze to films, which were both nationally and internationally successful. She is a 2020 Berlinale Talents alumnus and was selected for the coveted camera studio program. Camilla’s debut feature film, Are We Lost Forever, which premiered and nominated for the Angelo Award at Gothenburg Film Festival 2020, was presented at the 73rd Marché du Film at Cannes, at the European 70th Film Market at Berlinale as well as presently in competition at the 62nd Nordic Filmtage. Camilla is currently working with the Director Nicola Camoglio on the development of a feature length film called Domus, which last spring received support from the Swedish Film Institute within the Moving Sweden fund.

Kalender