Kalender | 12 mars, 2024 | Digitalt via länk

Föreläsning: Så fungerar det nya MU-avtalet i praktiken

I november fattade regeringen beslut om ett reviderat MU-avtal för utställande bild- och formkonstnärer, fotografer och illustratörer. Den 12 mars arrangerar Konstnärernas Riksorganisation en föreläsning om det nya MU-avtalet för sina, Svenska Tecknares och Svenska Fotografers Förbunds medlemmar. 

Föreläsning: Så fungerar det nya MU-avtalet i praktiken

Foto: Jenny Gustafsson

Under föreläsningen kommer Katarina Renman Claesson, förbundsjurist Konstnärernas Riksorganisation (KRO), att gå igenom avtalet i praktiken. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor. Läs mer om förändringarna i MU-avtalet och vad vi ser som de största framstegen

Var: På Youtube 
När:12 mars  
Tid: kl. 10.00–12.00  

Anmäl dig här