Kalender | 26 nov, 2024 | På Teams

Försäkringar och rättsskydd

Som medlem i SFF har man marknadens mest förmånliga försäkringar genom SFF:s avtal med Gefvert försäkringsmäklare.

Försäkringar och rättsskydd

Foto: Niklas Alexandersson

Gefvert försäkringsmäklare berättar om hur du ska tänka kring dina försäkringar som fotograf/filmare. Det kommer handla om frågor om rättskydd 

och självrisk och vad som ingår i medlemsförmånerna för SFF-medlemmar. Läs mer om försäkringarna

 

Datum:  26 november
Tid: 9-10
Plats: På Teams

Anmäl dig nedan för möteslänk.

Är du medlem i Svenska Fotografers Förbund