Kalender | 25 mars - 20 maj, 2020 | Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi, Västerbottens museum

Fotobokcirkel i Umeå med Elin Berge

Välkommen på fotobokcirkel med Elin Berge. Vi ses på Västerbottens Museum, Umeå. Tre onsdagar i vår (25 mars, 22 april och 20 maj) studeras några utvalda böcker. Anmälan senast 13 mars!

Fotobokcirkel i Umeå med Elin Berge

Fotoboken är en viktig och starkt växande uttrycksform inom fotografi. I denna cirkel finns möjligheter att diskutera utvalda fotoböcker. Tillsammans går vi bland annat igenom böckernas bildsekvens, bilden och textens förhållande, fotografens intention och metod, utförande och djupliggande mening. Cirkeln vänder sig till fotografer som själva arbetar med fotoböcker och andra fotointresserade som vill få en djupare insikt i berättandet med fotografi i bokform. I cirkeln diskuteras klassiker såsom Nan Goldins Ballad of sexual dependency, Alec Soths Sleeping by the Mississippi och Sune Jonssons Byn med det blå huset. 

Till varje träff har de medverkande möjlighet att ta med sig egna favoritböcker att diskutera. Cirkeln leds av Elin Berge, fotograf som tidigare gjort fotoböckerna Slöjor, Drottninglandet och Kungariket och som kommer med sin fjärde bok Awakening mars 2020.  

När: kl: 18:00­–20:00, onsdagar 25 mars, 22 april och 20 maj.
Var:  Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi, Västerbottens museum.
Kursledare: Elin Berge
Kostnad: 400kr/person för medlemmar i Centrum för fotografi eller Svenska Fotografers Förbund. Övriga 500kr/person. 
Antal deltagare: max 10
Senast anmälan: 16 mars till info@centrumforfotografi.se, märk med “Fotobokcirkel Umeå”.

Om lägsta antal kursdeltagare inte uppnås kommer cirkeln ej att genomföras.

Cirkeln är ett samarbete mellan Fotoförfattarna/Svenska Fotografers Förbund, Centrum för fotografi och Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi, Västerbottens museum

Kalender