Kalender | 8 sept - 6 okt, 2020 | Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi, Västerbottens museum

Fotobokcirkel med SFF & CFF hösten 2020

Välkommen på fotobokcirkel med Elin Berge i Umeå.

Fotobokcirkel med SFF & CFF hösten 2020

Foto: Elin Berge

Fotoboken är en viktig och starkt växande uttrycksform inom fotografi. I denna cirkel finns möjligheter att diskutera utvalda fotoböcker. Tillsammans går vi bland annat igenom böckernas bildsekvens, bilden och textens förhållande, fotografens intention och metod, utförande och djupliggande mening. Cirkeln vänder sig till fotografer som själva arbetar med fotoböcker och andra fotointresserade som vill få en djupare insikt i berättandet med fotografi i bokform. I cirkeln diskuteras klassikerna Nan Goldins Ballad of sexual dependency, Alec Soths Sleeping by the Mississippi och Sune Jonssons Byn med det blå huset. 

Till varje träff har de medverkande möjlighet att ta med sig egna favoritböcker att diskutera. Cirkeln leds av Elin Berge, fotograf som tidigare gjort fotoböckerna Slöjor, Drottninglandet och Kungariket och som kom med sin fjärde bok Awakening mars 2020.  

När:  
Tisdag 8/9 kl 17.30-20.00. Första träffen blir en introduktion med bokcirkeln mellan 17.30-18.30, därefter ett samtal öppet för publik där Elin Berge presenterar sin fotobok Awakening.
Tisdag 22/9 kl 18.00-20.00 Nan Goldins Ballad of sexual dependency, Alec Soths Sleeping by the Mississippi
Tisdag 6/10 kl 18.00-20.00 Sune Jonssons Byn med det blå huset. Deltagarnas önskemål. 

Var:
Bokcafé Pilgatan, Pilgatan 14, UmeåKursledare: Elin Berge
Kostnad: 400kr/person för medlemmar i Centrum för fotografi eller Svenska Fotografers Förbund. Övriga 500kr/person. 
Antal deltagare: max 10
Anmälan: till info@centrumforfotografi.se, märk med “Fotobokcirkel Umeå”. Deadline för anmälan är 1 september. Anmälan är bindande men om lägsta antal kursdeltagare inte uppnås förbehåller vi oss rätten att ej att genomföra cirkeln.
Om cirkeln ej kan genomföras på plats pga rådande restriktioner kommer den att ske digitalt.
Cirkeln är ett samarbete mellan Fotoförfattarna/Svenska Fotografers Förbund och Centrum för fotografi.

 • Är du student fyller du i ditt personnummer här
 • Om du inte har en hemsida som visar ditt arbete så kan du behöva att komplettera din ansökan med material som visar att du är yrkesverksam.
  Vid återinträde i förbundet behöver du enbart fylla fälten ovan i ansökan.
  Vad kostar det? 1920 kr + moms i serviceavgift för egna företagare (avdragsgill) Cirka 200 kronor/månaden 1000 kr + moms för anställd fotograf (avdragsgill för arbetsgivare) Cirka 100 kronor/månaden 500 kr + moms för studerande/assistent på skola eller praktikplats. Cirka 50 kronor/månaden Medlemskap hos Fotoförfattarna: 170 kr per år.
 • Som referensperson godkänner vi någon av dina uppdragsgivare/agent/bildbyrå, annan fotograf som är medlem i SFF, gallerist som visat dina bilder. Om du är anställd skriver du arbetsgivares namn och mailadress. Om du är student skriver du din lärares namn och mailadress.
 • Ange namnet på din skola eller, om du är assistent, din tidsbegränsade praktikplats.
 • Är du studerande - ange ovan vilken linje/program du följer.
 • När startade du utbildningen / praktiken och när beräknar du vara klar?
  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning och att förbundet har rätt att för min räkning teckna avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt.
  Jag godkänner att mina personuppgifter vidarebefordras till Gefvert så att de kan kontakta mig angående deras försäkringar för dig som SFF-medlem.

Kalender