Kalender | 29 maj, 2020 | Zoom

Fotoförfattarnas årsstämma 2020

Fotoförfattarnas årsmöte hålls fredagen den 29 maj 2020 kl.10.00.

På grund av det rådande läge ersätts det ordinarie årsmötet med ett årsmöte på distans. Mötet kommer att genomföras som en videokonferens via tjänsten Zoom, fredag 29 maj kl.10.00. Du behöver ladda ner Zoom innan.

Länken till mötet finns i inloggat läge här. Där finns även mer information om hur mötet går till och ordningsregler.

Du behöver ha ditt för- och efternamn som användarnamn så vi kan kontrollera medlemskap.

Samtliga handlingar finns tillgängliga här. (OBS du måste vara inloggad för att länken ska fungera).
Fotoförfattarnas årsmöte kommer att äga rum tidigare samma dag. Läs mer om det här.

Om du har en fullmakt åt annan medlem, maila den till asa.anesater@sfoto.se innan årsstämman.
Du kan se fullmakts-mall här.

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här.

Kalender