Kalender | 5 sept, 2024 | På Teams

Fotografi i en ny brytningstid

Rapportförfattaren Eric Sjöström berättar om sina slutsatser i SFF:s yrkesundersökning.

Fotografi i en ny brytningstid

Foto: Klara G

Rapporten ”Fotografi i en ny brytningstid – en yrkesundersökning” har kartlagt de utmaningar och möjligheter som yrkesfotografer befinner sig i och står inför. Till grund ligger en stor nationell enkätundersökning som har besvarats av yrkesverksamma inom fotografi, sex rundabordssamtal som arrangerats runt om i landet, men också intervjuer med en bredd av bildköpare, utbildningar och institutioner inom branschen. Rapporten berör områden som den tekniska utvecklingen, juridiska frågor, affärsmodeller och framtidsutsikter. 

Datum: 5 september
Tid: 9-10
Plats: På Teams

Anmäl dig nedan för möteslänk

Är du medlem i SFF?