Kalender | 21 nov, 2017 | Akademin Valand, Göteborg

Fotografi på tröskeln: Experiment och social förändring/ Valand

Fotografi på tröskeln: Experiment och social förändring/ Valand

Välkomna till det internationella forskningssymposiet Photography at the Threshold: Experiments and Social Change. Symposiet är öppet för alla, och hålls på engelska. Photography at the Threshold: Experiments and Social Change [FOTOGRAFI PÅ TRÖSKELN: EXPERIMENT OCH SOCIAL FÖRÄNDRING] förenar forskare, konstnärer och författare från ett tvärdisciplinärt fält av fotografi och kulturstudier med fokus på 1920- och 30-talet. Symposiet undersöker olika sätt att forska och skriva om samt skapa fotohistoria. Projektet kommer även att utforska reflektioner kring och paralleller mellan mellankrigstiden och nutiden. De ämnen som tas upp omfattar montage, (anti-)fascism, eugenik och fotografi, könsrättigheter och representation, flygfotografi, militarism kommersialism och modernism. Läs mer: http://akademinvaland.gu.se/aktuellt/e/?&eventId=70136554695 http://www.hasselbladfoundation.org/wp/seminars_en/

Kalender