Kalender | 28 sept - 2 nov, 2022 | Senioruniversitetet, Biografen Sture, Birger Jarlsgatan 41A, Stockholm

Fotografier som påverkar

Fotografier som påverkar

Foto: Jan Håkan Dahlström

Det finns många foton som har berört och förändrat oss, t.ex. den lilla pojken Alan, 3 år, uppspolad på en strand. Vi möter sex fotografer som berättar om sina liv och sina fotografier. Vad driver dem och hur påverkar deras bilder oss. Kan vi lära oss av dem? Bli bättre fotografer?  

Vid sex tillfällen berättar lika många fotografer om sina erfarenheter samt delar med sig av tips för att bli en ännu bättre fotograf. 

Kursen ges av Senioruniversitet och kostar 720 kr. Mer information och anmälan hittar du här.

 

Kalender