Kalender | 27 aug, 2024 | På Teams

Framtidstrender och hur du kan förhålla dig till dessa

Vilka stora framtidstrender påverkar kreativa branscher? Hur ska man som yrkesverksam inom fotografi förhålla sig till förändringarna som pågår nu? Hur når man ut i samtidens myller med sin kunskap?

Framtidstrender och hur du kan förhålla dig till dessa

Foto: Elisabeth Olsson Wallin

Sofie Marin, Arts Dynamics, hjälper kreativa frilansare inom konst och kultur med strategi och verktyg för att ställa om till det digitala landskapet, marknadsföra sig, växa och utvecklas. Hennes specialitet är gränslandet mellan konstnärskap, företagande, framtidsfrågor, digitalisering och ny teknologi. 

Datum: Tisdagen den 27 augusti 
Tid: 9-10 
Plats: På Teams 

Läs mer om Arts Dynamics här  

Läs mer om Sofie Marin här  

Anmäl dig nedan för möteslänk 

Denna föreläsning är en del i ett större program som SFF har tillsammans med Sofie Marin. Programmet innehåller även en heldagsworkshop och individuell coachning. Läs mer om programmet här.  

Är du medlem i Svenska Fotografers Förbund?