Kalender | 20 febr, 2024 | Landskrona bibliotek

Från idé till färdig bok: Anna Nordquist Andersson

Hur går det till att göra en fotobok? På Landskrona bibliotek arrangeras under våren en serie föreläsningar där tre fotoförfattare presenterar sina böcker under rubriken Från idé till färdig bok

Från idé till färdig bok: Anna Nordquist Andersson

Foto: Privat

Anna Nordquist Andersson är en svensk konstnär, hon arbetar främst med fotografi, kollage och större installationer med verk som knyts samman av ett vittförgrenat intresse för blickens makt. Vems blick är det som ser och i vilken riktning rör sig blicken? Som en del av en feministisk och surrealistisk tradition skapar Anna Nordquist Andersson lekfulla och kritiska kollage genom att sätta kniven i de mediala bilder som omgivit oss och format vår verklighetsuppfattning sedan början på 1960-talet.
 
Nordquist Andersson är född 1976 i Malmö och är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö 1997–2002 där hon tog sin magisterexamen i Fri Konst. Hon har medverkat i ett stort antal utställningar på gallerier och konstinstitutioner i Sverige och utomlands.
 
Böcker i urval: 
I See Through You (2012), Anna Nordquist Andersson, Kalejdoskop förlag, texter Sven-Olov Wallenstein och Per Engström.

Black Chamber
(2018), Anna Nordquist Andersson, Sailor Press, texter av Niclas Östlind och Helena Selder.
 
Tid: 20 februari, kl. 18.00–19.00
Plats: Landskrona bibliotek
 
Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Landskrona bibliotek, Landskrona Foto och Fotoförfattarna inom förbundet. Med stöd av Region Skåne.

Kalender