Kalender | 9 april, 2024 | Landskrona bibliotek

Från idé till färdig bok: Thor-Björn Johansson

Hur går det till att göra en fotobok? På Landskrona bibliotek arrangeras under våren en serie föreläsningar där tre fotoförfattare presenterar sina böcker under rubriken Från idé till färdig bok

Från idé till färdig bok: Thor-Björn Johansson

Foto: Ulla-Stina Larsson

Thor-Björn Johansson är född i Stockholm 1949 men sedan länge bosatt i Skåne. Efter examen vid Christer Strömholms 3-åriga fotoskola 1972 var Thor-Björn verksam som freelancefotograf till 1979. Inriktningen var då sociala reportage och industri. Numera och sedan sent 80-tal i huvudsak arbete med årliga konstfotografiprojekt, böcker och utställningar.
 
I boken Det som var – är visas Märta och Sven Johanssons familjebilder från tidigt 50-tal och Thor-Björn Johanssons konstfotografier från idag. ”Då jag senare sammanförde de gamla bilderna med mina konstfotografier från idag så hände något. Jag kände ett starkt samband, en naturlig koppling till 50-talsfotografierna. Själv minns jag inte den tiden men har känslomässigt påverkats som alla barn och jag tänker att det speglas i min bildkonst idag.”
 
Tid: 9 april, kl. 18.00–19.00
Plats: Landskrona bibliotek
 
Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Landskrona bibliotek, Landskrona Foto och Fotoförfattarna inom förbundet. Med stöd av Region Skåne.

Kalender