Kalender | 23 maj, 2023 | På Teams

Från stillbild till rörligt

Från stillbild till rörligt

Foto: Amanda Nilsson som föreläser om stillbild och rörligt i maj 2023

Datum: Tisdagen 23 maj. (obs ändrat datum från 27 april)
Tid:9-10
Var: På Teams
Vad: Amanda Nilsson berättar hur hon arbetar kommersiellt med både rörligt och stillbild.