Kalender | 3 - 3 febr, 2023 | Svenska Fotografers Förbund, Digitalt via Teams

Frukostmöte för medlemmar som jobbar med drönare

Frukostmöte för medlemmar som jobbar med drönare

Välkommen på frukostmöte den 3 februari kl 09.00-10.00!

Ordförande Paulina Holmgren och verksamhetsledare Angelica Månsson-Gerde informerar om hur vi har arbetat under 2022 med drönarfrågan. Vi kommer bland annat att prata om:

– Vad vi gjort för att finna en lösning på problematiken kring Lantmäteriets långa handläggningstider till spridningstillstånd.

– Vad vi har planerat för insatser i närtid.

– Hur vi arbetar med andra branschförbund för att få till stånd ett seminarium i Riksdagen kring Lantmäteriets långa handläggningstider till spridningstillstånd.

Vi vill givetvis också höra vad ni medlemmar upplever för problem med regler och lagstiftning som påverkar ert arbete. Vad skulle du önska att vi framförde till politikerna? Vad har du för erfarenheter? Hur har du drabbats?

Anmäl dig nedan så skickar vi en möteslänk innan den 3 februari. 

Här kommer du till mötet.

Kalender