Kalender | 18 - 25 mars, 2019 | Centrum för fotografi, Stockholm

Kurs: Hur tänker proffsen? Från stillbild till film. Fördjupning.

Kursledare: Claes Gabrielson, fotograf och redigerare
Tre kurstillfällen, kvällstid.

Hur gör du när du startar ett helt nytt projekt i ett redigeringsprogram? Vilka format är lämpligast, hur importerar du? Hur gör du en smart uppdelning av råmaterialet redan från början i varje projekt, även om det handlar om korta projekt på runt minuten? Lär dg att hantera och organisera sekvenser, tagningar, enstaka bilder, intervjuer, musik, miljö, ljud mm. Vi tittar arbetssättet konkret, hands-on på ”Timeline-nivå” i ett redigeringsprogram.

En sekvens analyseras, och visas klipp för klipp, ljud för ljud. Vilka verktyg är bäst och snabbast i ett redigeringsprogram

Kursstart: 11 mars

Tillfälle 1
Presentation, genomgång av bakgrundskunskaper. Claes visar exempel ur sitt arbete.
Vi tittar på och analyserar en sekvens. Sen ser vi hur den ser ut på ”Timeline”. Dvs. hur den är uppbyggd. Var börjar en bild eller ett ljud och hur skapas en framåtrörelse?
Hur ser de enstaka byggstenarna ut? Musik, atmosfär, effekter, tystnad och i vilken ordning de är placerade på respektive video- och ljud-spår.
Smarta tips hur du gör med ljudnivåerna. Hur du lyssnar på bästa sätt och hur du kan använda de vanligaste ljud-filtren.
En uppgift delas ut

Tillfälle 2
Genomgång av arbetsuppgiften. Diskussion, feedback.
Hur får man drag i ett klipp? Var ska en bild börja och var ska den sluta?
Motiv i rörelse. Hur fungerar det?
Om två eller flera personer samtalar, hur klipper man det? 180-graders regeln.

En uppgift delas ut.

Tillfälle 3
Genomgång av allas uppgifter, samtal och feedback. Finns det alternativa lösningar, ur redigeringssynpunkt? Tips kring hur bild och ljud kan bli ännu bättre och effektivare.

Utbildningsansvarig: Claes Gabrielson
Antal deltagare: max 10 deltagare
Tre kurstillfällen: måndag den 11/3 kl 18-12, måndag 18/3 kl 18-21, måndag 25/3 kl 18-21.
Samtliga tillfällen på galleriet på CFF – Centrum för fotografi.
Anmälan:
 senast 15 januari till info@centrumforfotografi.se (uppge firmanamn och faktureringsadress vid anmälan)
Betalning: Faktura skickas vid antagning via e-post senast 2 februari. Anmälan är bindande. Avgift: 2 700 kr ex. moms för medlemmar i CFF och SFF.

Kalender