Förbundsnytt | 4 Febr 2014

Kallelse till SFF:s årsstämma, inspirationsdag och fest den 5 april

Välkommen till SFFs årsstämma, inspirationsdag och fest lördagen den 5 april i Stockholm! Även Fotoförfattarnas årsmöte äger rum denna dag.

Programmet för dagen kommer vi att presentera i mars. Handlingar till årsstämman kommer att finnas tillgängliga på www.sfoto.se/forum/grupper/sff-arshandlingar i slutet av mars.

Reseersättning inom Sverige utgår för deltagande på stämman med 15 kronor per mil oavsett färdsätt och endast för medlemmar bosatta utanför Stockholm. Blankett delas ut på plats.

Ärenden, motioner och förslag till valberedningen ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 mars.
Skickas till sff@sfoto.se eller SFFs kansli, Hornsgatan 103, 117 28 Stockholm.