Kalender | 15 april, 2020

Landskrona Dummy Award: deadline

Landskrona Foto och Breadfield Dummy Award arrangerades för första gången under Landskrona Foto Festival 2015 och innebär att en jurybedömd fotograf får sin Fotoboksdummy publicerad med stöd av Landskrona Foto.

Boken blir tryckt, designad och distribuerad via Landskrona Foto. Dessutom får fotografen själv ett antal böcker att disponera över.

Vinnaren av Landskrona Foto och Breadfields Dummy Awards bjuds även till nästkommande Foto Festival för att som en del av årets festivalprogram göra en publik presentation av sitt fotoboksprojekt.

Mer information hittar du här!

Kalender