Kalender | 30 jan, 2019 | Konstfrämjandet, Örebro

Föreläsning med Jan Töve

Föreläsning med Jan Töve Foto:Jan Töve

Jan Töve föreläser i Örebro den 30 januari.

Jan Töve, landskapsfotograf, håller en bildföreläsning om sin fotografi, med utgångspunkt från sitt projekt faraway nearby.

 
Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Black Door Gallery, Svenska Fotografers Förbund och Konstfrämjandet Bergslagen.
 
Plats: Konstfrämjandets galleri
Storgatan 29
Örebro
Tid: 30 januari 2019, 18:00
 
Kontaktperson:
Magnus Westerborn
 
Samma dag är det medlemsträff i Örebro tillsammans med Goecker i fotografen Magnus Wahmans studio. Läs mer
SFFs Paulina Holmgren, Annika Thörn Legzdins och Åsa Anesäter kommer att närvara under dagen och kvällen.

Kalender