Kalender | 9 nov, 2018 | Svenska Institutet, Paris

Photography Books in Sweden, Past and Future

Svenska fotoböcker till Paris. Niclas Östlind släpper boken Publicerat.   Svenska Fotografers Förbund visar böcker från Svenska Fotobokspriset. Svenska institutet, Paris.

Photography Books in Sweden, Past and Future Foto: Kalle Sanner

Även böcker skapade på  PAB (Photographic Artist´s Book) på Kungl. Konsthögskolan kommer att presenteras. Läs mer

Kalender