Kalender | 11 febr - 10 april, 2019 | Stockholm

Process – Utställningsproduktion för fotografer

Kursledare: Susanne Fessé, konsthistoriker, curator.
Utbildningen genomförs under 4 tillfällen av Susanne Fessé, konsthistoriker och curator i samverkan med CFF – Centrum för fotografi och SFF – Svenska fotografers förbund. 

Kursen vänder sig till fotografer med ett färdigt eller tänkt projekt som vill eller kommer att ställa ut. Deltagare ges en metodisk genomgång av produktion av en utställning; tematik, teknik, rumslighet och placering, montering, bildkvalité samt transport, försäkringar, avtal, pris och upplaga. Skillnader mellan separat- och grupputställning samt genomgång av finansiering och samarbeten för större projekt samt undersökande av deltagarnas förutsättningar för reella utställningsplatser. Vid varje tillfälle ägnas första timmen till genomgång av delinnehållet och andra timmen för diskussion i grupp. Kursstart 11 februari.

Observera den parallellt pågående kursen Process – Projektutveckling för fotografer som fokuserar på praktisk arbete med ett fotografisk projekt.
Antal deltagare: max 12 deltagare/termin.
Pris: 2800 kr + moms för medlemmar i CFF och SFF
Anmälan: 10 december till 15 januari till susanne@centrumforfotografi.se först till kvarn gäller.
(uppge firmanamn och faktureringsadress vid anmälan)
Betalning: Faktura skickas vid antagning som meddelas senast 20 januari. Anmälan är bindande.

1. Introduktion. Måndag 11/2 kl. 14-16. Lokal: CFF, Stora galleriet.
-Urval av verk och text till utställningsförslag
-Plats:  Hur får man ställa ut, var kan man ställa ut
-Rum: Yta i relation till projekt. Vita kuben eller platsspecifikt
-Tidsplanering
-Budget
-Finansiering, stipendier och samarbeten
-Arvode för gallerist.-Separata eller grupputställning

2. Juridik. Måndag 4/3 kl. 14-16. Lokal: SFF, konferensrum

Åsa Anesäter, jurist och verksamhetschef SFF
-Kontrakt, vem gör vad, kostnadsfördelning och arbetsfördelning
-Upphovsrätt
-Mu ersättning
-Konflikter vid en utställning
-Försäkringar
-Dokumentation
-Kontraktsbrott, vad händer då?

3. Utställningsteknik. Måndag 25/3 kl. 14-16. Lokal: CFF, Stora galleriet.
-Behärska sin teknik/media
-Verksförteckning
-Utskrift
-Montering
-Kostnad för teknik
-Upplaga
-Pris
-Signering
-Proveniens

4. Studiebesök, utställning. Tisdag 10/4 kl. 10-12. Lokal: Vi träffas vid ingången till Moderna Museet.
Vi ser tillsammans en utställning med fotografi. Vi ser på rumslighet, texter, hängning/installation, ljussättning, pedagogiskt program.

Kalender