Kalender | 8 sept, 2020 | Konstnärsnämnden

Projektbidrag: sista ansökningsdag

Sök projektbidrag hos Konstnärsnämnden senast 8 september 2020.
Bidraget ska användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv och övriga medverkande, material, lokalhyra eller resor.

Projektbidrag kan sökas av enskilda konstnärer för ett avgränsat experiment eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget.

Läs mer på Konstnärsnämndens hemsida här.

Kalender