Kalender | 1 mars, 2019 | Centrum för fotografi, Stockholm

Publicerat: Dubbelt boksläpp: August Eriksson – Circling the mountain & Lotta Törnroth – Imaginära öar

Publicerat: Dubbelt boksläpp: August Eriksson – Circling the mountain & Lotta Törnroth – Imaginära öar

Lotta Törnroth - Imaginära öar

18.00-18.30

Boksläpp med fotografen och konstnären August Eriksson i samtal med Susanne Fessé kring boken Circling the mountain.

En munk vandrar runt berget Hieizan natt efter natt för att tömma sitt medvetande och transformeras till en levande Buddha. Vid avslutandet har han tillryggalagt en sträcka motsvarande jordens omkrets. August Eriksson reste dit för att själv gå runt berget och hitta den vandrande munken. Eriksson intresserar sig för hur perception hänger ihop med rörelse och av möjligheten att finna meningen med livet genom något så till synes förtvivlat som att gå i cirklar. 

18.30-19.00

Boksläpp av Imaginära öar med fotografen och konstnären Lotta Törnroth i samtal med fotohistorikern Iréne Berggren och formgivaren Dennis Hankvist

Imaginära öar utspelar sig på Grönland, i huvudstaden Nuuk där Törnroth är på ateljévistelse. Det storslagna vackra havet som omgärdar ön har lockat dit Törnroth. Det är många som har gett sitt liv åt havet här, men man är också beroende av det som havet ger för överlevnaden. I hennes fotografier utsätter hon sig för havet. Tidiga morgnar, i isande kyla och med långa exponeringstider står hon och agerar med ljuset från en ficklampa som en kommunikatör mellan havet och betraktaren av bilden.


Arrangörer: Blackbook Publications och Skreid Publishing 

Fredag 1/3  kl 17.30-20.00 på Centrum för fotografi, Stockholm.

OSA gärna nedan:

Kalender