Kalender | 9 febr, 2019 | Centrum för fotografi, Stockholm

Publicerat: Publicering i ett expanderat fält

Publicerat: Publicering i ett expanderat fält Foto: Kalle Sanner

Foto: Kalle Sanner

Publicering i ett expanderat fält:

Kalle Sanner presenterar Akademin Valands arbete med att utveckla kurser inom publicerande och kring publikationen med kurserna Artist Book och Publikationen i det utvidgade fältet. Åsa Andersson Broms och Carl Johan Erikson presenterar Kungliga Konsthögskolans kurs The Photographic Artist’s Book, en ettårig kurs som främst vänder sig till verksamma inom fälten konst, fotografi och publicering. 
Moderatorer: Annika Thörn Legzdins, ordförande Fotoförfattarna/Svenska Fotografers Förbund och Pelle Kronestedt, verksamhetschef/CFF.
Arrangör: CFF och Fotoförfattarna/SFF.

9/2 Lördag – kl 15.30-16.15 på Centrum för fotografi, Stockholm.