Förbundsnytt | 6 Dec 2017

Råd om fakturaanställningar

Nu finns råd om hur du ska tänka ifall du funderar på att använda ett så kallat egenanställningsföretag.

Råd om fakturaanställningar

Alltfler fotografer lockas att anlita så kallade egenanställningsföretag som erbjuder hjälp med fakturering för personer som inte har eget företag. Eftersom det finns flera fallgropar för när det gäller denna typ av ”anställningar  har KLYS tagit fram råd och använder ordet fakturaanställningsföretag istället.  
SFF arbetar kontinuerligt med skattefrågor och övriga företagarfrågor inom KLYS.

- Procenten kan verka lockande och men när man räknar och tar med alla parametrar blir det  dyrare att anlita egenaställningsföretagen än att ha egen firma och revisor, säger Anki Almqvist, ordförande i SFF.

En annan prioriterad fråga är förbättringar avseende rätten att dra av för arbetsrum i hemmet, mer info om detta arbete kommer framöver. Har du annat vi bör ta upp? Hör av dig till anki@sfoto.se

Råden hittar du här. Lär mer