Förbundsnytt | 17 Febr 2017

Så skriver du en motion

Här finns lite tips för hur du skriver en motion till årsstämman.

Så kan du skriva en motion: 

Ett bra sätt att påverka är att skriva motion (ett skriftligt förslag) om en fråga som är angelägen för dig.
Det finns inga formella krav på hur man skall skriva och formulera sig i en motion då det inte ska finnas något som hindrar medlemmar från att skriva motioner. Motionen kan skrivas egentligen hur som helst, men det måste finnas ett konkret förslag till åtgärd, det vill säga vad du vill åstadkomma med din motion. Om du vill att motionen ska kunna behandlas på årsstämman den 22 april måste den vara inlämnad senast den 21 mars.

Några tips:
- ta endast upp ett ämne i din motion. Det är bättre att skriva fler motioner – en för varje ämne.
- gå gärna ihop med fler medlemmar om dina motioner. Ju fler som står som ansvariga för motionen, desto större tyngd får förslaget i motionen.
- du kan motionera om precis vad du vill. Det finns inga begränsningar. Styrelsen/stämman kan dock bara besluta i frågor som är inom sitt ansvarsområde.
- du behöver inte skriva under motionen med din namnteckning eftersom det inte finns något regelverk för detta, men du rekommenderas att göra detta ändå
- skriv ditt namn eller medlemsnummer (du bör i brevet/mailet ange kontaktuppgifter till dig, men du behöver inte göra det synligt i motionen.) Styrelsen måste kunna nå dig för att ges möjlighet att diskutera motionen.
- motionen kommer att läggas in i handlingarna som blir tillgängliga för medlemmar den 13 april.

Mejla din motion till sff@sfoto.se eller skicka med post till:

Svenska Fotografers Förbund
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Märk kuvertet med ”motion”