Kalender | 15 sept, 2021 | Bildupphovsrätt

Sista anmälningsdag för IV-ersättning

Du som har sålt ett verk exempelvis till en kommun, kyrkan, ett landsting eller en statlig institution kan ha rätt till en ersättning för att verket visas för allmänheten.

Individuell visningsersättning är ett statligt anslag (sedan 1997) som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut. 

Läs mer här

Kalender