Kalender | 12 nov, 2019

Sök arbetsstipendier hos Konstnärsnämnden

Nu är det möjligt att ansöka om arbetsstipendium inom bild och form för 2020 hos Konstnärsnämnden. Utlysningen pågår under perioden 11 oktober – 12 november 2019.

 

Sök arbetsstipendier hos Konstnärsnämnden

Foto: Emanuel Cederqvist, en av de fotografer som tilldelades arbetsstipendium under hösten 2019. Bilden är från fotoboken The Margin of Error, släppt på förlaget Blackbook Publications våren 2019."

Arbetsstipendiet syftar till att ge möjlighet till koncentration och tid för konstnärlig utveckling. Det finns tre typer av arbetsstipendier:
 
Ettårigt arbetsstipendium på 100 000 kr 
 
Tvåårigt arbetsstipendium på 120 000 kr/år
 
Femårigt arbetsstipendium på tre prisbasbelopp per år (för närvarande 139 000 kr/år)
 
Bildkonstnärsfonden avgör vilken typ av stipendium som fördelas, men som regel gäller att den som aldrig tilldelats något arbetsstipendium förut kan komma ifråga för ett ettårigt. Har man väl haft ett arbetsstipendium kan man komma ifråga för ett flerårigt stipendium.
 
Läs mer om arbetsstipendium och sök på Konstnärsnämndens webbplats
 
Andra aktuella utlysningar just nu för bild- och formkonstnärer är residens i Bangalore, Jingdezhen, New York och Tokyo (sista ansökningsdag 17 oktober) samt internationellt kulturutbyte och resebidrag (sista ansökningsdag 24 oktober).
 

Kalender