Kalender | 5 april, 2020 | Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi

Sök dokumentärfotografiskt residens på Västerbottens museum

Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum utlyser ett tvåmånaders residens i Västerbotten för fotografer/ filmare under hösten 2020. Residenset vänder sig till fotografer bosatta i Sverige. Syftet är att främja den dokumentära bilden.

Information från Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi 2020-03-25:
Med anledning av coronaviruset befinner vi oss i en oviss tid. Vi är dock försiktigt positiva till att  vårt dokumentärfotografiska residens ändå kommer att kunna genomföras till hösten,
juryns sammanträde kommer därför att hållas digitalt om de inte har möjlighet att mötas fysiskt. Residenset är alltså fortsatt öppet för ansökningar fram till den 5 april. Välkomna att ansöka!

Läs mer

 

Sök dokumentärfotografiskt residens på Västerbottens museum

Foto: Alexandra A. Ellis

Kalender