Nu är det dags att söka arbetsstipendier ur författarfonden för hösten. Pengarna som fonden delar ut är ersättningen från staten för de fria bibliotekslånen som genererar pengarna. Förra året var summan nästan 150 miljoner kronor.

Läs igenom ansökningshandlingarna noggrant! Författarfonden tvingas varje år lägga en hel del felaktiga ansökningar åt sidan. Beskriv utförligt din verksamhet. Redovisa noggrant samtliga verk som du själv har gett ut eller medverkat i själv eller tillsammans med andra.  

Fyll i din ansökan och läs mer om fonden direkt på Författarfondens webbplats

Stipendier att söka:
Femåriga arbetsstipendier
Tvååriga arbetsstipendier
Ettåriga arbetsstipendier (gäller författare, översättare, tecknare och fotografer)

Ansökningstid 20 augusti – 20 september