Kalender | 2 mars, 2020

Sök Författarfondens stipendier

Sveriges författarfond utlyser till ansökan under tiden 1 februari – 2 mars 2020 arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning ur författarfonden. Berättigade att söka är upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer).

Läs mer här

Kalender