Kalender | 18 mars, 2020 | Göteborg

Sök produktionsstöd för film och rörlig bild

Om du planerar ett konstnärligt projekt för film och rörlig bild med anknytning till Göteborg kan du söka stöd. Du kan söka Produktionsstöd för film och rörlig bild två gånger per år. Det finns ingen övre gräns för hur högt belopp du kan söka.

Läs mer här

Kalender