Kalender | 22 okt, 2021 | Svarta Havet, Konstfack

Tankar om fotografi – tre rundabordssamtal om aktuella frågor inom det fotografiska fältet

Fotografi är ett brett och mångfacetterat fält befolkat av en rad professioner, positioner och roller. Fältets heterogenitet gör att det finns få forum där de som skapar, ser på, använder, talar och skriver om bilder kan mötas.

Tankar om fotografi – tre rundabordssamtal om aktuella frågor inom det fotografiska fältet Detalj av "Utsnitt 2", David Molander

Detalj av "Utsnitt 2", David Molander

Vilka olika synsätt på centrala frågor inom fotografi ryms inom fältet? Vad skiljer och vad förenar? I de tre rundabordssamtalen som utgår från frågorna Vad är fotografi?, Vilka är fotografins plattformar? och Vem är fotograf? får verksamma från olika områden mötas och diskutera. Samtalen syftar till att låta olika ståndpunkter lyftas för att föra verksamma närmare varandra. I samtalen möts fotografer, redaktörer, forskare, konstnärer, arkivarier och curatorer. 

Centrum för fotografi bjöd under 2019 in till samtal för att samla idéer och nyckelpersoner till projektet. Ur detta bildades en styrgrupp där Henrik Andersson, Konstfack, Elisabeth Boogh, Stockholms läns museum, Anna Dahlgren, Stockholms universitet, Niclas Östlind, HDK-Valand, och Kristyna Müller, Centrum för fotografi ingår. Tillsammans har gruppen skapat formatet och programmet.  

När: Fredag 22 oktober 13:00 – 17:00 med efterföljande mingel. SFFs ordförande Paulina Holmgren är med under samtalet ”Vem är fotograf”? som startar 16.00.
Var: Svarta Havet, Konstfack
Anmäl din plats till info@centrumforfotografi.se. Ange ”Tankar om fotografi” som rubrik.
Det är kostnadsfritt att delta. 

Program:

13:00 Kristyna Müller, verksamhetschef, Centrum för fotografi hälsar välkommen. 

13:10 – 14:10 Vad är fotografi? 
Samtal med Göran Segeholm, fotolärare, skribent och fotograf, Andrea Hasselrot, agent på Skarp Agent, David Molander, konstnär, Ann-Sofi Forsmark, utvecklingschef på Stockholms stadsarkiv, Anna Dahlgren, professor i konstvetenskap, Stockholms universitet, modererat av Niclas Östlind, fil. dr. i fotografi, HDK-Valand. 

14:30–15:30 Vilka är fotografins plattformar?  
Samtal med Louise Wolthers, forskningsansvarig/curator, Hasselbladstiftelsen, Pauline Benthede, VP Global Exhibitions Fotografiska och ordförande för Fotografiskas utställningskommitté, Anna Tellgren, fil. dr och intendent för fotografi vid Moderna Museet, Linda Bergman, chefredaktör VERK tidskrift och Ashik Zaman Editor-in-Chief på C-print modererat av Jenny Morelli, Chefredaktör Fotografisk Tidskrift. 

16:00 –17:00  Vem är fotograf?
Samtal med Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund, Petter Engman, Fotograf, Västerbottens museum, Axel Karlsson Rixon, PhD och bildkonstnär, Cecilia Strandroth, lektor i Bildproduktion vid Högskolan Dalarna modererat av Henrik Andersson, lektor, fotografi, Konstfack. 

17:00–18:00 Avslutande ord och mingel

Programmet är ett samarbete mellan Centrum för fotografi och Stockholms universitet, Konstfack, HDK-Valand, Stockholm läns museum och Svenska Fotografers Förbund. Med stöd av Stockholm Stad. 

Programmet tar inspiration från projektet Plattform Fotografi som drevs av Centrum för fotografi och som syftade till att göra en genomlysning av det svenska fotografiska fältet för drygt 10 år sedan. Frågorna som ställdes var liknande, vilka skiftningar i svaren får vi idag? Läs mer om Plattform Fotografi här.

Kalender