Förbundsnytt | 13 Okt 2017

Varför håller SFF extrastämma?

Åsa Anesäter, verksamhetsledare SFF, förklarar varför förbundet håller extrastämma och vad den nya lagen innebär för verksamheten. Foto: Johan Bergmark.

Varför håller SFF extrastämma?

Varför håller SFF en extrastämma?
- För att en ny lag har trätt i kraft som säger att medlemmarna måste fatta beslut om vissa principer. Vi omfattas av den nya lagen eftersom vi får kollektiva medel för upphovspersoners räkning.

Vad handlar den nya lagen om?
-Den handlar om att öka transparensen kring kollektiv rättighetsförvaltning, alltså vad förbundet får göra med upphovspersoners pengar, det vill säga de pengar som kommer från Bonus Copyright Acess.

Vad är Bonus Copyright Acess? 
-Det är en samarbetsorganisation som SFF ingår i.  De har uppdraget att förhandla avtal med skolor och arbetsplatser så att folk ska kunna kopiera upphovsrättsligt skyddat material. SFF får pengar från dessa avtal eftersom fotografers bilder har kopierats.

Vad får den nya lagen för konsekvenser för förbundet?
-Den innebär bland annat att vi kommer bli ännu mer transparenta med vad vi gör med fotografers pengar.

Varför ska SFF serva även icke-medlemmar?
-Därför att de pengar vi får från Bonus även kommer från fotografer som inte är medlemmar i SFF. 

Här hittar du mer information om stämman. Läs mer 
Här hittar du de nya principerna som stämman ska besluta om. Observera att du måste vara inloggad för att länken ska fungera. Läs mer