Kalender | 23 - 25 sept, 2019 | Stockholm

Workshop med Susanne Fessé - Renodla din idé, text och bildurval

CFF (Centrum för fotografi) anordnar i samarbete med SFF en workshop med skribenten och kuratorn Susanne Fessé med rubriken “Process – Struktur och känsla: Renodla din idé, text och bildurval” den 23–25 september i CFF´s lokaler i Stockholm. 

Workshop med Susanne Fessé - Renodla din idé, text och bildurval

Målsättning är att i en mindre grupp på högst 8 personer ge en intensiv start eller färdigställande på ett fotografiskt eller filmbaserat projekt. Workshopen kan, genom eget arbete och observation av gruppmedlemmars progress, ge inspiration, utveckling och insikt till den egna processen. I workshopen ingår kritik i grupp med efterföljande analys, diskussion och arbetspass.

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att kunna presentera sin idé i bild, text och tal. Den projekttext och det bildurval vi arbetar med skall kunna fungera som underlag för kommande ansökningar för utställningar, stipendier, portfoliovisningar och utbildningar.

Kursdatum: mån 23, tis 24 och ons 25 september (sista anmälan mån 9 sept).

Adress: galleri CFF, Tjärhovsgatan 44 i Stockholm.

Sista dag för anmälan är 9 september.

Läs mer och anmäl dig här

Kalender