Kalender | 20 okt, 2020 | Galleri Kontrast, Stockholm

Workshop med Thomas Wågström och Susanne Fessé

Programmet genomförs i samband med att Galleri Kontrast visar utställning Årets Bild 2020 under september-oktober 2020 på galleriet i Stockholm. Programmet Bilden av dig på Galleri Kontrast innefattar en workshop med Thomas Wågström och Susanne Fessé. Den bjuder in studenter och yrkesverksamma inom området fotografi, media och konst, att genom samtal och bildkritik se på den moraliska aspekten av hur fotografen tar någons avbild, för att göra den till sin egen.

Workshop med Thomas Wågström och Susanne Fessé

Susanne Fessé (självporträtt) och Thomas Wågström (foto: Marie Lundquist)

Datum: 20 oktober
Tid: 09.00-17.00
Plats: Galleri Kontrast
Kostnad: 500 kr/deltagare. Fika ingår. (Avgiften är kraftigt subventionerad).
Maxantal: 12 st.
Anmälan sker till: mia@gallerikontrast.se
Öppen för studenter och fotografer inom fotografi, media och konst. 

Deltagare tar med ett eget arbete i form av fotografier, utskrivna eller digitala, vilket har relation till tematiken Bilden av dig, vilket diskuteras och problematiseras i grupp. För att sätta sig in i ämnet uppmanar vi intresserade att se på panelsamtalet från den 16/9 vilket finns publicerat här.

Thomas Wågström (1955) är verksam som fotograf och curator. Han är representerad på bl.a. Moderna Museet och Nationalmuseum i Sverige och i Nan Goldin Collection. Wågström har givit ut tio fotoböcker som renderat ett flertal fotografiska priser och stipendier. Nu senast “In Heaven On Earth” som är den sista delen i en trilogi (samtliga med text av Karl Ove Knausgård), som visades i en stor separatutställning på Fotografiska nov 2015 – mars 2016. Under åren 2008-13 drev Wågström galleri KG52 i Stockholm, med fotografisk inriktning. Han har också frilansat som curator på bland annat Fotografiska och Abecita Konstmuseum. Sedan 2015 är han fotografernas representant i Konstnärsnämnden.

Susanne Fessé är verksam som konsthistoriker, kurator och skribent. Hon är chefredaktör för tidskriften Utställningskritik vilken fokuserar på kritik av utställningsmediet vid Sveriges museer. Hon är medgrundare av och fram till 2019 ansvarig utgivare för VERK tidskrift. Susanne är ledamot i Galleri Kontras styrelse. Förutom att arbeta med utställningar på museer och i gallerirum har Susanne kuraterat ett antal platsspecifika utställningar i det offentliga rummet med stöd av Stockholm stad. Susanne är medlem i AICA.

Om programmet:

Bildjournalister möter människor, många gånger tar de någons avbild, genom en överenskommelse eller utan lov. Vid tillfället för bildens uppkomst uppstår en skör relation mellan fotografen och den avbilade, vilket programserien Bilden av dig vill undersöka och problematisera. 

Bilden av dig syftar till, att genom ett panelsamtal, en workshops, och arrangemang för skolklasser på galleri Kontrast under september – oktober 2020 lyfta fram samtal om relationen mellan en fotograf och den avbildade. Programmet ställer frågor som: Vilka maktstrukturer som kan ses framträda i förhållandet mellan en fotograf och den avbildade? Hur förändras förbindelsen mellan fotograf och den avbildade vid olika former av slutdestination för fotografiet så som ett gallerirum, en tidning eller sociala medier? Hur kan fotografer genom ett medvetet förhållningssätt till de facto att de tar någons avbild arbeta med problematiken i sin yrkesroll? Programmet genomförs med medel från Region Stockholm.

Kalender