Stipendier | 20 Febr 2020 | SFF

Sök stipendier ur författarfonden senast 2 mars

Författarfonden utlyser varje år till ansökan av arbetsstipendier ur författarfonden, sista dag att söka för våren är 2 mars. Nedan publicerar vi åter vår kortintervju med Fotoförfattarnas Per Englund om hur det funkar med stipendierna ur fonden. 

Sök stipendier ur författarfonden senast 2 mars

Foto: Jenny Gustafsson

Per Englund sitter i Fotoförfattarnas styrelse och har varit Svenska Fotografers Förbunds representant i Sveriges författarfonds styrelse de senaste fyra åren. (I år kommer Fotoförfattarnas ordförande Annika Thörn Legzdins ta över den platsen.)

Första frågan, vem kan söka stipendierna?
-Arbetsstipendium kan sökas av författare, översättare, tecknare och fotograf vars bok eller böcker finns på folk- och / eller skolbibliotek. Under våren kan även särskild biblioteksersättning sökas.

Hur går man till väga för att söka? Är det komplicerat? 
-På Författarfondens hemsida hämtas pdf-blanketter som fylls i och skickas in. Var dock noga med att läsa anvisningarna ordentligt och gör inte din ansökan i sista sekund. Det är inte komplicerat.

Vad tittar fonden på när den bedömer vem som ska få stipendier?
-Framförallt på kvalitet men också i kombination med den sökandes behov. Arbetstipendier är inga priser, utan just stipendier som ska frigöra tid och underlätta för upphovspersonernas fortsatta bokproduktion. 

Hur mycket pengar kan man få?
-Det finns ettåriga, stora ettåriga, treåriga och femåriga arbetsstipendier. Som första stipendium kan man vänta sig ett ettårigt. De större och längre stipendierna kan erhållas allt eftersom, förutsatt att det finns en kontinuitet och kvalitet i den sökandes bokutgivning. De ettåriga stipendierna är skattefria. Treårigt och femårigt arbetsstipendium är skattepliktiga och pensionsgrundande. Särskild biblioteksersättning är det som tidigare kallats garanterad/särskild författarpenning. Storleken på den särskilda biblioteksersättningen bestäms för ett år i taget. År 2019 är beloppet 255 000 kr.

Var kan man vända sig för frågor eller hjälp med att söka?
-Det finns utförlig information på Författarfondens hemsida. Men är det något annat man undrar över går det bra att höra av sig till: 

Författarfondens kansli på svff@svff.se eller 08-4404550

Fotoförfattarnas Per Englund. Foto: Jenny Gustafsson

Sveriges författarfond utlyser till ansökan under tiden 1 februari – 2 mars 2020 arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning ur författarfonden.