Styrelsen har ordet | 30 Maj 2024 | SFF

Brev från nya styrelsen

Den nya styrelsen som valdes av stämman den 24 maj skriver här ett öppet brev till alla medlemmar.

Brev från nya styrelsen

Eva Lindblad, Anna Nordström, Tuana Fridén, Jonas Berg, Ann Eringstam, Simon Mlangeni-Berg, Lena Granefelt och Jan Töve (Petter Bülling saknas i bilden). Foto: Smilla Frykholm

Hej och hjärtligt tack alla ni som var med på årsstämman och branschdagarna. Vi fick två fullspäckade dagar med inspiration, möten och samtal på Fotografiska i Stockholm. Extra roligt är att vi var rekordmånga som kom trots det efterlängtade högsommarvädret utomhus. Allt var så fint ordnat och genomfört av vårt kansli med Jenny Morelli i spetsen. 

Vi vill rikta ett stort tack till avgående ordförande Paulina Holmgren som gjort ett mycket bra jobb under sin tid som ordförande. Hon har ledsagat oss genom pandemin, drivit SFF:s politiska påverkansarbete och verkligen brunnit för förbundets frågor under sina sex år som ordförande.

Vi vill även tacka Annika Thörn Legzdins som gjort ett ypperligt jobb under sin period som ordförande i Fotoförfattarsektionen.

Vi har fått in många glada tillrop men även en del frågor och kritik om själva stämman och tillsättningen av den nya styrelsen.

En ny styrelse och ordförande valdes i demokratisk anda. Två förslag var anmälda. Det ena var valberedningens förslag med Paulina Holmgren som ordförande och en styrelse bestående av helt nya ledamöter. Det andra var en så kallad golvnominering som kom från samtliga ledamöter i avgående styrelse med förslag om en ny ordförande. Vi har tidigare diskuterat detta förslag i styrelsen och med valberedningen. Även stämmoordförande Anna Dyhre var informerad om att golvnomineringen skulle läggas fram och det var hon som uppmanade oss att skicka ut vårt förslag på alternativ styrelse och ordförande före stämman. Detta för att medlemmarna skulle vara beredda på att ett annat förslag skulle presenteras och få tid att ta in det så att en omröstning skulle kunna ske så smidigt som möjligt.

Vi är ledsna för att det blev otydligt vem som var avsändare, men det var alltså samtliga ledamöter i dåvarande styrelse och inte kansliet eller någon annan.

Under stämman röstade samtliga närvarande ja till att en golvnominering skulle tas upp för omröstning. 

Vi är mycket tacksamma för att vi fick stämmans förtroende och tror att en mix av nya och gamla ledamöter, två nya ledamöter från Fotoförfattarna samt en ny ordförande, kommer göra förbundet gott och tillföra ny energi. Nu vill vi arbeta fokuserat framåt med våra medlemmars bästa för ögonen. 

Vi kommer – efter konstruktiv kritik på stämman – adjungera en medlem från norra Sverige till våra styrelsemöten med start efter sommaren och hoppas på en ordinarie representant från norr efter nästa årsstämma.

Efter vårt första styrelsemöte som kommer att äga rum nu i juni återkommer vi med en utförlig presentation av hela styrelsen samt våra visioner framåt.

Hör gärna av dig till ordförande Tuana Fridén om du har frågor, via tuana.friden@sfoto.se

Hej från oss alla, 

Tuana Fridén, ny ordförande, tidigare vice ordförande, ledamot sedan 6 år
Jonas Berg, ledamot sedan 7 år, vice ordförande
Lena Granefelt, ledamot sedan 6 år
Anna Nordström, ledamot sedan 4 år
Anne Eringstam, ledamot sedan 1 år
Simon Mlangeni-Berg, ny ledamot
Eva Lindblad, ny ledamot
Jan Töve, ny suppleant
Petter Bülling, ny suppleant