Tekniknyheter | 1 Sept 2018 | SFF

150 MP i PhaseOnes nya bakstycke

Phase one har tagit fram tre nya bakstycken, IQ4 150MP, IQ4 100MP Trichromatic med förfinad färgåtergivning och det svartvita IQ4 150MP Achromatic. PhaseOne har arbetat nära med Sony för att utveckla dessa sensorer som används i bakstyckena.

150 MP i PhaseOnes nya bakstycke

Samtidigt introducerar PhaseOne en ny plattform, kallad Infinity Platform. Genom att integrera delar av CaptureOne i bkstycket säger sig PhaseOne ha fått en rad fördelar, som till exempel bättre JPEG-filer. Men kanske allt säger de att de på så sätt kan överskrida en hel del begränsningar, som till exempel det dynamiska omfånget som bakstyckena klarar av.
Achromatic-bakstyckets sensors sträcker sig in i IR-området, vilket gör den lämplig för ett antal vetenskapliga studier, som till exempel vegetationsstudier. Om man inte vill ha denna utökade känslighet får man använda filter på objektivet för att skära bort den delen av spektrat.

Läs mer…

Eller läs mer här om den nya plattformen Infinity och vilka fördelar den ger