Tekniknyheter | 18 Dec 2015 | Stefan Ohlsson

Adobe fixar bug i Liquify

Vid uppdateringen till CC2015 uppstod en bug som gjorde att partier som bearbetats med Liquify-filtret blev ljusare, om bilden låg i 16 bitars läge. Nu har Photoshop uppdaterats till version CC2015.1.1 och detta problem ska vara löst.

Photoshop accelererar alltmer av bildbearbetningen med hjälp av grafikprocessorn på datorernas videokort. Det medför en betydligt snabbare bearbetning med vissa filter, men har också skapat en hel del problem. Ett standardråd idag när Photoshop beter sig märkligt är att stänga av grafikprocessorn (Inställningar > Prestanda). Samtidigt försvinner då denna prestandaökning.

En av de filter som har haft problem är Liquify. När man arbetar med 16-bitars bilder blev partiet som ändrats i detta filter betydligt ljusare än innan bearbetningen. I och med uppdateringen är detta problem nu löst.

En annan förändring som har gjorts i samband med uppdateringen till CC2015 är hur lagningsverktygen fungerar (smart lagningspensel, lagningspensel och patch tool) I den nya versionen uppdateras området som lagas direkt, vilket vissa inte gillar. Genom att lägga till en textfil till programmets inställningar kan användaren välja hur dessa verktyg ska fungera. Dels kan man återgå till de ursprungliga versionerna, dels skapa varianter mellan de nya och gamla funktionerna.

Läs mer...