Tekniknyheter | 26 Aug 2018 | Stefan Ohlsson

Adobe släpper stöd för äldre OS, uppdaterar Lightroom

Adobe uppdaterarar sina program i CC~sviten. De säger sig vara tvungna att släppa möjligheten att använda Windows 8.1, Windows 10 version 1511 och 1607, dessutom MacOS 10.11 (El Capitan).

Läs mer…

Samtidigt annonseras en större uppgradering av både Lightroom Classic och Lightroom CC.

Adobe släpper stöd för äldre OS, uppdaterar Lightroom

En förteckning av alla nyheterna i dessa program kan du läsa här.
Bland nyheterna märks att Lightroom CC kan lagra filer lokalt. Behovet att lagra allt i molnet försvinner alltså.
Lightroom Classic får möjligheten att importera ett zip-arkiv, fullt med förinställningar och profiler. Programmet installerar filera på rätt ställe utan att användaren behöver göra något.