Tekniknyheter | 19 April 2006

Apple uppdaterar Aperture

Apple uppdaterar Aperture Aperture

Apple uppdatera sitt digitala bildbehandlingsprogram Aperture till version 1.1. Det är framförallt råfilshanteringen som Apple har förbättrat. Den första versionen fick en hel del klagomål på hur den exporterade filer. Apple har varit i kontakt med många fotografer för att få fram exempel på bristerna. Genom de nya kontrollverktygen som införts ska det vara enklare att fintrimma inställningarna inför konverteringen.

Man har också lagt till ett nytt färgmätningsverktyg som gör de möjligt för oss kontrollfreakar att mäta pixelvärdet i RGB, CMYK eller Lab. Dessutom kan man nu bestämma upplösningen på bilden när den exporteras eller överförs till ett externt bildbearbetningsprogram. Till slut har man också anpassat programmet till de nya Intel-processorerna.

www.apple.se