Tekniknyheter | 31 Dec 2002

Crimson öppnar ny bildbeställning via webben

Crimson öppnar ny bildbeställning via webben Crimson Frontweb

Flera labb har utvecklat beställningstjänster för utskrifter av digitala bilder via sina hemsidor under de senaste åren. Crimson har varit en av föregångarna inom detta område.

De har nu vidareutvecklat sin sida, kallad Frontweb Prefix. Här kan man fritt ange exakt den storlek som bilden ska ha, hur stora kanter bilden ska och vilken färg som dessa kanter ska ha. Hela tiden ser man hur mycket en bild kostar i detta format.

Det finns också en färgprofil att ladda ner, som kan användas för förhandsvisning av bilden via Photoshops korrekturinställningar. På så sätt kan man se och eventuellt korrigera bildens utseende innan uppladdningen.

www.frontweb.se/prefix